Rules

LCD - REGLER

Som en generel regel skal Riots Terms of Use ALTID overholdes, uanset omstændigheder.

Disse kan findes på følgende link: http://na.leagueoflegends.com/en/legal/termsofuse


§1 GENERELT

1.1 League Championship Denmark er underlagt gældende regelsæt, jf.

”http://na.leagueoflegends.com/en/legal/termsofuse".

1.2 Holdende skal være fremmødt med en repræsentant 15 min før i den givne custom game lobby,

hvor sidste fremmødte har til senest 5 minutter før.

Misvedligholdelse kan føre til forfeit.

1.3 Almindelig sportslig opførsel og sober tone forventes af alle deltagende i League Championship

Denmark og Challenger Series Denmark.

Såfremt disse overskrides, kan det medføre straf.


§2 OPSTART

2.1 Disse indstillinger skal benyttes når et spil oprettes:

Map: Summoners Rift, Summer (5 vs 5 map)

Spiltype: Tournament Draft

Alle games i sæsonen er BO3

Spectate: Lobby only

2.2 Admins kan altid forlænge kampens start, hvis de skønner forsinkelsen er begrundet. Forsøg

ikke at fiske efter gratis wins. Altid gør dit bedste, så alle kampe spilles korrekt.


§3 AFVIKLING

3.1 Et hold bliver erklæret som vinder, når modstanderens nexus bliver ødelagt, eller

modstanderholdet surrender.

3.2 Remakes er tilladt ved placeholders og tekniske fejl. Remakes er også tilladt ved forkerte

masteries/runes/summoner spells, såfremt det modsatte hold giver accept. Admins skal altid

underrettes når et remake finder sted.

3.2b Placeholdes skal underrettes om øjeblikkeligt holdende imellem samt til casters.

3.3 Turneringen afholdes på EU West serveren.

3.4a En kamp SKAL være i gang senest 15 min. efter det planlagte tidspunkt! Hvis der er problemer

i forhold til opmøde eller andre problemer, bør I berette om disse eventualiteter til en

turneringsadmin, hvorefter vedkommende vil tage stilling til problemet.

3.4b Hvis et hold ikke er mødt eller ikke er klar 15 minutter efter det planlagte tidspunkt, er dette

grundlag for tab af det givne game, medmindre admins har udsat kamptidspunktet grundet

eksempelvis tekniske problemer, net osv.

3.5 Pointsystemet for ligaen køres således:

2-0 sejre = 3 points

2-1 sejre = 2 points

1-2 tab = 1 point

0-2 tab = 0 point

3.6 Op og nedrykning, samt playoffs spilles der BO5.


§4 DISCONNECTS

4.1 Disconnecter man i championselect, skal spillet remakes og dem, der havde valgt champions op

til disconnect, skal vælge de samme champions.

Samme bans skal også benyttes.

4.2 Hvis en spiller disconnecter ingame, skal spillet sættes på pause og personen reconnecte til

spillet så hurtigt som muligt.

4.3 Hvis flere spillere har problemer med at forbinde pga. serverproblemer, bedes I kontakte

turneringsadmins.


§5 PAUSE

5.1 Holdet kan maksimum pause 5 minutter uden at konsultere en turneringsadmin.

5.2 Før et spil fortsættes, skal begge hold have skrevet i chatten, at de er klar.

5.3 Et maksimum af 3 pauser må forekomme i løbet af et spil uden at konsultere en

turneringsadmin.


§6 HOLD

6.1 Et hold består af 5 spillere. Det er dog tilladt at have substitutter, så længe de også står på

holdlisten.

Maksimum antal af substitutter er 5. Holdet kan derfor bestå af 10 spillere maksimalt af gangen,

dog kan der skiftes ud på spillere i løbet af splittet såfremt der ikke overgåes 10 i alt på det givne

roster; og at spilleren(e) ikke har deltaget for et andet hold i den givne sæson.

(Hvis spillere ikke kan stille et hold til en kamp, må de enten bruge de substitutter, der er på deres

hold, eller lade sig diskvalificere.)

6.2 Alle hold skal stille med 3/5 danske spillere til alle kampe, uden undtagelse

6.3a En spiller må kun spille for en organisation per split, dvs. har man spillet for et hold en gang er

man låst medmindre man ryger videre på transfer i transfer vinduet (se 6.4b)

6.3b En organisation kan maksimalt repræsenteres med to rosters på tværs af LCD/CSD.

6.3c Spillere fra samme org kan figuere på tværs af deres to rosters, men kan kun spille i en af de givne

ligaer i ugen, så enten LCD eller CSD.

Ydermere roster lockes der altid op til play-offs, hvorefter der ikke kan skiftes frem og tilbage for

play off perioden.

6.4a Tilføjelse af substitutes til rosters, skal ske senest TORSDAG hver uge inden klokken 23:59 såfremt de skal bruges i den kommende spille uge. Hvis der tilføjes substitutes efter 23:59 torsdag, kan spillerne ikke bruges den kommende spil uge.

6.4b Spillere kan skifte rosters såfremt det er i det givne splits transervindue (Se skema for datoer) Alle kontraktmæssige forbehold fra de givne organisationer skal selvfølgelig overholdes.

6.4c Alle organisationer skal melde deres startopstilling til den kommende uges kampe, til administratorerne senest TORSDAG kl. 23:59. Hertil er der forståelse for, at der kan komme forhindringer, hvorfor der vil accepteres én ændring. Såfremt der er ekstraordinære tilfælde kan der gives dispensation.

Alle ændringer skal meddeles og accepteres af administratorerne.

6.5 De eneste spectators der er tilladte i lobbies, er coaches, casters og producer.

Såfremt andet bliver inviteret ind er det strafbart.

6.6 Turneringsadmins kan spectate et hvilket som helst game i turneringen, og kan ikke blive

benægtet adgang til dette.

6.7 Ændring af kampprogram meddeles, som minimum 8 dage før den givne dato kan rykkes rundt.

Holdet der ønsker ændring sørger selv for at få accept fra de andre parter(hold).

6.8a En spiller må kun benytte sig af EN konto i løbet af splittet, dette er for at kunne trække vedvarende

statistiker, i sammenhæng med odds sætning, samt generel kontinuitet.

Dog med undtagelse af transfer perioder.

6.8b Kontoen der bruges af spillere skal være vedkommendes primære/main konto. Dette gør sig især gældende for veletablerede spillere på LOL scenen, med et allerede etableret navn. Såfremt en kendt spiller har skiftet konto og nu spiller under nyt navn, skal det informeres at vedkommende tidligere gik under ”Insert kendte navn her”.

6.9 Såfremt en spiller deltager i andre nationale/internationalle ligaer, og per kontrakt har restriktioner om at deltage andetsteds kan disse ikke bruges.


§7 SNYD

7.1 Følgende er ikke tilladt:

At disconnecte fra spillet med vilje.

At spille på et account, du ikke selv ejer.

At tabe kampen med vilje.

Matchfixing.

Inside betting, hverken fra spillere eller org. personale.

Tredjeparts programmer.


§8. ADMIN

8.1 Turneringsadmins har sidste ord i enhver tvivls situation.


§9. STREAMING

9.1 League Championship Denmark har monopol på streaming af sæsonafvikling og playoffs.

9.2 Spillerne og coaches på de spillende hold må ikke skrive i stream

chatten( Twitch.tv/leaguedenmark) når de selv er i champ select, eller in game.

Ydermere skal der heller ikke skrives i chatten mens gamet stadig er i gang på twitch.

Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre straf.

9.3a Deltagende i Challenger Series Denmark er velkomne til at streame igennem vores kanal.

Dog med navnestandarden: CSD – Week ”X” - Day ”X”

9.3b Herunder skal ordentlig sportslig opførsel overholdes af de gældende hold, hvis dette ikke

bliver gjort kan det medføre straf og restriktioner på streaming for det givne hold.


§10. ÆNDRINGER

10.1 Ret til ændringer forbeholdes.